KOMUNIKAT

     
Dekret Biskupa Tarnowskiego
DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W WIELKIM TYGODNIU

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
PRAKTYKA PIERWSZYCH PIĄTKÓW I PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA W OKRESIE EPIDEMII

Moi Drodzy !
Jako Proboszczowi Parafii, po raz pierwszy w życiu przychodzi mi składać Wam życzenia świąteczne za pomocą internetu. Jest to ciężki czas dla nas wszystkich i zupełnie nowe doświadczenie. Starajcie się przeżyć Wielki Tydzień i Święta wraz ze swoimi domownikami w modlitewnej atmosferze i uczestniczyć w telewizyjnych i radiowych nabożeństwach oraz Mszach św.
Niech Chrystus Zmartwychwstały zachowa Was od nieszczęść, obdarzy siłą przetrwania i potrzebnymi łaskami oraz umocni wiarę i nadzieję na nadejście lepszych czasów.
Szczęść Wam Boże.
Łączę się z Wami duchowo i zapewniam o modlitewnej pamięci oraz dziękuję, że z takim zrozumieniem stosujecie się do przepisów władz kościelnych i państwowych.

Błogosławieństwo Stołu
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

brzeznica.info