INFORMACJE

     
Informacje Ks. Proboszcza

1.W związku ze zmianą przepisów, od 20 kwietnia w naszym kościele może jednorazowo uczestniczyć we Mszy św. 12 osób (obowiązkowe są maseczki). Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły Mszę na dany dzień. Wejście do kościoła nadal jest przez zakrystię.

2. Osoby, które zamówiły Msze św. na ten tydzień i będą w nich uczestniczyć, mają możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty przed każdą Mszą św.

3. Od 27 kwietnia, aż do odwołania lub zmiany przepisów państwowych, w dni powszednie, Msze św. będą odprawiane o godzinie 17.00 i 18.00. Pół godziny przed każdą Mszą św. będzie możliwość prywatnej adoracji i skorzystania z Sakramentu Pokuty. Bardzo proszę o przestrzeganie ilości osób w kościele i zachowanie bezpiecznej odległości. Intencje i godziny Mszy św. na dany tydzień, będą wywieszone w gablocie parafialnej. Osoby, które mają zamówione Msze św. są proszone o sprawdzenie godziny odprawiania ich intencji lub kontakt telefoniczny.

4. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Sakramentu Pokuty poza Mszą św., to proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spowiedzi. Ks. Proboszcz (14) 68-51-610; Ks. Katecheta (14) 68-51-930.

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną, Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała zarządzenie, że I Komunie będą przeniesione na miesiące jesienne. W zależności od rozwoju sytuacji i w porozumieniu z rodzicami, w późniejszym terminie podejmiemy decyzję co do konkretnej daty I Komunii św. w naszej parafii. Termin Bierzmowania uzależniony jest od Wizytacji Kanonicznej w naszej parafii.

6. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni i nie zostaną złagodzone przepisy, to nie będzie Uroczystości Odpustowej.

7. Bardzo proszę o wcześniejsze poinformowanie mnie, ile osób będzie na Mszy św. od zamawiających intencję, gdyż wówczas będę mógł powiadomić te osoby, które nie mają intencji, a chcą uczestniczyć we Mszy św.

8. Numer Konta Parafialnego
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława B.M., Brzeźnica 119, 32-700 Bochnia
numer konta: 70 8589 0006 0260 0111 8798 0001

Ogłoszenie o święceniach Diakonatu
Zgodnie z przepisem Prawa Kanonicznego podaje się do wiadomości, że alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, GRABOWSKI Dawid, pochodzący z naszej parafii, jest kandydatem do przyjęcia święceń Diakonatu.
Gdyby ktoś wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu Mu tych święceń, jest obowiązany w sumieniu poinformować o tym Księdza Proboszcza.
Dziękując Bogu za wielki dar Kapłaństwa, módlmy się gorąco w intencji naszego Rodaka, który przygotowuje się do przyjęcia święceń Diakonatu.


brzeznica.info